White Blouse with Tuxedo Ruffle Tie Front
On Sale

White Blouse with Tuxedo Ruffle Tie Front

Regular price $25.00

Melissa Paige gorgeous white blouse.

Tuxedo ruffle tie front.